"God wil het!" de kruistochten
Es tut uns leid. Dieses Event ist nicht mehr verfügbar

Cursus: "God wil het!" de kruistochten

De kruistochten in breed perspectief. 5 lessen van 2,5 uur over de invloed van de kruistochten door drs. Gregor Dijkhuis, historicus, Odensehuis Zutphen. Start dinsdagmiddag 14 januari.

De vlammende preek die paus Urbanus houdt op het de synode van Clermont (1095) markeert het begin van de kruistochten.…

Mehr lesen

De kruistochten in breed perspectief. 5 lessen van 2,5 uur over de invloed van de kruistochten door drs. Gregor Dijkhuis, historicus, Odensehuis Zutphen. Start dinsdagmiddag 14 januari.

De vlammende preek die paus Urbanus houdt op het de synode van Clermont (1095) markeert het begin van de kruistochten. In de maanden en jaren daarna komt een beweging op gang die zijn gelijke niet kent. Een misleidend mengsel van vroomheid, massahysterie en vreemdelingenhaat zweept honderdduizenden op tot negen achtereenvolgende veldtochten naar de Levant. De tijd van de kruistochten, die in totaal tweehonderd jaar aanhouden, is een van de meest bewogen, minst begrepen perioden in de Europese geschiedenis. De kruistochten hebben in het Midden-Oosten diepe sporen achtergelaten en ook tegenwoordig speelt de westerse bemoeienis in de Levant nog altijd mee in de verhouding tussen Oost en West, tussen het christendom en de islam. In deze reeks van vijf colleges wordt een breed overzicht gegeven van de kruistochten en worden de achtergronden en belangrijkste verwikkelingen geschetst. De tochten, zoals zij destijds werden genoemd, worden niet alleen behandeld vanuit het traditionele westerse standpunt maar ook vanuit de Arabische en Joodse optiek, vanuit het gezichtspunt van de Byzantijnen en ook vanuit de visie van de Kerk. Dat leidt tot verrassende conclusies over de werkelijke motieven en over de ware toedracht van de gebeurtenissen. Hoe uiteenlopende belangen, uit de hand gelopen geestdrift en sluwe machtspolitiek hebben geleid tot veel spektakel, tragische dieptepunten en bizarre gebeurtenissen. Met persoonlijke verslagen van ooggetuigen, deelnemers en kroniekschrijvers.

Bij de bijeenkomst wordt begeleidend materiaal aangeboden in de vorm van readers. De kosten hiervan € 10,00 zijn inbegrepen in uw bijdrage. Docent: drs. Gregor Dijkhuis Contact : gregordijkhuis@stupormundi.net Uw bijdrage: € 156,71 incl. reader. Informatie en aanmelding: www.3L.nl

Weniger anzeigen

Preise

  • Erwachsene151,71 €

Hotspot