De aanval op Zutphen door Don Federico de Toledo in november 1572, Ingekleurde kopergravure.

Als stadsmuren konden spreken... 1000 jaar vestingstad Zutphen

De tentoonstelling "Als stadsmuren konden spreken..." gaat over de 1000-jarige geschiedenis van vestingstad Zutphen.

Op 12 november 2022 is het precies 450 jaar geleden dat de Spanjaarden, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, de stad Zutphen veroverden en vele slachtoffers maakten. Zutphen was een versterkte stad. Zij was dit al sinds de Vikingaanval van het jaar 882. Steeds moest de vesting worden versterkt en dat heeft het stadsbeeld ingrijpend bepaald.

Tegenwoordig zijn restanten van de oude vestingwerken nog steeds duidelijk in het stadsbeeld aanwezig en hebben ze een hele nieuwe rol gekregen in de toeristische aantrekkelijkheid van de stad.

In deze tentoonstelling brengt het Stedelijk Museum Zutphen de ontwikkeling van deze vesting en het belang ervan voor ons hele land in beeld, van de 9e tot en met de 20e eeuw. Je ziet bijzondere maquettes, prenten, schilderijen en andere bijzondere internationale bruiklenen.

When

  • every Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday until January 8th, 2023from 11:00 to 17:00
  • Note: opening times may be different during public holidays
  • Gesloten op eerste kerstdag en op Nieuwjaarsdag. Op 24 december (kerstavond) open van 11. 00 tot 16.00 uur. Op 26 december (tweede kerstdag) open van 11.00 - 17.00 uur. Op 31 december (Oudjaarsdag) open van 11.00 tot 16.00 uur.

Location