Evenementen

Evenementen zijn belangrijk voor Zutphen. Ondernemers in de binnenstad (verenigd in de SOBZ) maken elk jaar geld vrij uit het ondernemersfonds om evenementen financieel te ondersteunen. Zij hebben voor 2019 aan InZutphen (Zutphen Promotie) gevraagd dit bedrag te verdelen onder evenementen die in 2019 plaatsvinden in de binnenstad. Hiervoor is gezamenlijk een set voorwaarden/criteria opgesteld. Alle aanvragen worden beoordeeld aan de hand van een puntenmatrix; het aantal punten zal leidend zijn voor het toekennen van een sponsoringbijdrage (en de hoogte van de bijdrage). Aanvragen voor het jaar 2019 moeten uiterlijk zondag 27 januari 2019 ingediend zijn via een digitaal formulier.   

Bekijk hieronder de verplichte onderdelen en criteria waarop de aanvragen worden beoordeeld. Ook staat vermeld hoeveel punten te verdienen zijn per criterium. 

 

Beoordelingscriteria

Verplichte onderdelen

 • Het evenement (programmaonderdelen) vindt plaats in de publieke ruimte, is gratis toegankelijk en vindt plaats in de binnenstad van Zutphen (BPZ kan hier van afwijken). 50 punten
 • Er is een evenementenplan (programmaomschrijving, productie, draaiboek, etc.). 50 punten
 • Er is een marketing- en communicatieplan met een duidelijke planning. 50 punten
 • De aanvraag is voorzien van een (dekkende) begroting. 50 punten

Extra punten

 • De (geschatte) bezoekersaantallen zijn substantieel. 20 punten
 • Het evenement valt op een koopzondag (laatste zondag van de maand). 10 punten
 • Meerdere branches in de binnenstad profiteren financieel in voldoende mate van het evenement. (Winkels, horeca, cultuur, etc.) 20 punten
 • Ondernemers in de binnenstad participeren actief voor en of tijdens het evenement. Denk aan ingerichte etalages, aangeklede straten, speciale menu's, etc. 20 punten
 • Het evenement sluit goed aan bij het (gewenste) DNA van de stad. 20 punten
 • Het evenement is vernieuwend / toekomstbestendig. 20 punten

Aantrekkingskracht van het evenement

 • (Inter)nationaal: ook van buiten Nederland komen mensen naar Zutphen. 30 punten
 • Regionaal: mensen uit heel Gelderland en Overijssel. 20 punten
 • Lokaal: Achterhoek, Zutphen, Warnsveld. 10 punten
 • De organisatie heeft meegedaan met de Zutphen Event Academy. 20 punten
 • Orginaliteit/Wauwfactor: verras ons! 50 punten

Vragen of opmerkingen over deze aanvragen kun je richten aan: 
 

Mark Schuitemaker, manager Zutphen Promotie, via mail, berichten, WhatsApp of bellen: zea@inzutphen.nl, 06 - 21 57 06 28.
Anke Asselman, marketeer Zutphen Promotie: 06 - 24 70 36 66.

 

Meer informatie kan je ook terugvinden door dit filmpje te bekijken.