Sponsoring evenementen

Evenementen zijn belangrijk voor Zutphen. Ondernemers in de binnenstad (verenigd in de SOBZ) maken elk jaar geld vrij uit het ondernemersfonds om evenementen financieel te ondersteunen. Zij hebben voor 2022 aan InZutphen (Zutphen Promotie) gevraagd dit bedrag te verdelen onder evenementen die in 2022 plaatsvinden in de binnenstad. Hiervoor is gezamenlijk een set voorwaarden/criteria opgesteld. Alle aanvragen worden beoordeeld aan de hand van een puntenmatrix; het aantal punten zal leidend zijn voor het toekennen van een sponsoringbijdrage (en de hoogte van de bijdrage). Aanvragen voor het jaar 2022 moeten uiterlijk 16 februari ingediend zijn via een digitaal formulier.   

Bekijk hieronder de verplichte onderdelen en criteria waarop de aanvragen worden beoordeeld. Ook staat vermeld hoeveel punten te verdienen zijn per criterium. 

Corona en je aanvraag

Het kan zijn dat je als evenementenorganisator nog steeds te maken hebt met verschillende corona-maatregelen. Op de website van de Rijksoverheid vind je hier meer informatie over (Rijksoverheid). Daarnaast kan de gemeente Zutphen ook maatregelen verwachten die je als organisator moet treffen. Omdat dit vaak veranderd is het handig dat je met de vergunninggever (gemeente Zutphen) contactopneemt om af te stemmen wat wel en niet mogelijk is. 
 

Beoordelingscriteria

Verplichte onderdelen


Bijgaande onderdelen moeten bij de aanvraag ingediend worden. Aanvragen die niet compleet zijn, komen niet in aanmerking voor een bijdrage. De bijdrages worden dit jaar in 1 keer verdeeld. Dien uw aanvraag zo goed en volledig mogelijk in want dit jaar geldt op=op.
 
 • Het evenement vindt plaats in de binnenstad van Zutphen (dit is een verplicht onderdeel)
 • Het evenement (programmaonderdelen) vindt plaats in de publieke ruimte en is gratis toegankelijk  (BPZ kan hier van afwijken). 50 punten
 • Er is een volledig evenementenplan (programmaomschrijving, productie, draaiboek, etc.). 50 punten (deze bijvoegen)
 • Er is een volledig marketing- en communicatieplan met een duidelijke (communicatie) planning. 50 punten (deze bijvoegen)
 • De aanvraag is voorzien van een dekkende, logische en onderbouwde begroting. 50 punten (deze bijvoegen)
 • In de plannen wordt duidelijk gemaakt hoe het merk Zutphen wordt uitgedragen en hoe de binnenstad meegenomen wordt in alle marketing en promotieuitingen van het evenement. 50 punten

Extra punten

 • De (geschatte) bezoekersaantallen zijn substantieel. 20 punten
 • Het evenement valt op een koopzondag (laatste zondag van de maand). 10 punten
 • Meerdere branches in de binnenstad profiteren financieel in voldoende mate van het evenement. (Winkels, horeca, cultuur, etc.) 20 punten
 • Ondernemers in de binnenstad participeren actief voor en of tijdens het evenement. Denk aan ingerichte etalages, aangeklede straten, speciale menu's, etc. 20 punten
 • Het evenement sluit goed aan bij het (gewenste) DNA van de stad. 20 punten
 • Het evenement is vernieuwend / toekomstbestendig. 20 punten

Aantrekkingskracht van het evenement

 • (Inter)nationaal: ook van buiten Nederland komen mensen naar Zutphen. 30 punten
 • Regionaal: mensen uit heel Gelderland en Overijssel. 20 punten
 • Lokaal: Achterhoek, Zutphen, Warnsveld. 10 punten

Bonuspunten

 • Orginaliteit / wauwfactor: verras ons! 50 punten

Vragen of opmerkingen over deze aanvragen kun je richten aan: 
 

Mark Schuitemaker, Directeur Zutphen Promotie, via mail, berichten, WhatsApp of bellen: 06 - 21 57 06 28.
Anke Asselman, marketeer Zutphen Promotie: 06 - 24 70 36 66.

Meer informatie kan je ook terugvinden door dit filmpje te bekijken.