Gereformeerde kerk (HAND)

Lees hieronder meer over de geschiedenis van dit gebouw of luister naar het audiobestand:
 

De Afscheiding is in Nederland begonnen als protest tegen een verwatering van de christelijke leer in de Nederlands Hervormde Kerken. Ook in Zutphen woonden er 'Afgescheidenen'. In 1850 richtten zij hun eigen kerkenraad op. Na jaren van bijeenkomsten in werkplaatsen, schuren en stallen kocht de Afgescheiden Gemeente een eigen kerkgebouw, het pand in de Kolenstraat. De woning werd verbouwd tot neoclassicistische kerkzaal, waarna in 1855 de kerk in gebruik werd genomen. 
De gemeenschap groeide in de jaren daarna snel en de Afgescheidenen besloten dan ook de kerkruimte uit te breiden door de doopruimte en de consistorie uit te breken om zo meer zitplaatsen te creëren. 

Brandewijn 

In 1878 gingen twee gereformeerde gemeentes in Zutphen samen. De kerk in de Kolenstraat werd verkocht en de parochie verhuisde naar de kerk in de Komsteeg. De kerk in de Kolenstraat deed na de verhuizing dienst als opslagruimte voor de brandewijnstokerij.  

Noodlijdende derden 

Van 1980 tot 1982 is de kerk nog even gebruikt als Gereformeerde Kerk. Daarna vestigde zich hier de Stichting Zutphense HAND (Hulp aan Noodlijdende Derden). Inkomsten voor deze ‘noodlijdende derden’ komen uit de kringloopwinkel, die geheel door vrijwilligers wordt gerund.