Hanzeblog: De beerput van slager Wessel Deynck

| Zutphen Promotie

De vleeshandel, de Hanze en Zutphen in de late middeleeuwen (1250-1550)

Wat nu de Burgerzaal (in de Lange Hofstraat) is, werd in de Hanzetijd, rond 1325, gebouwd als vleeshal. Hier keurde een keurmeester namens het stadsbestuur de kwaliteit van vlees.  

Handelen verkochten er vlees op de zogenaamde vleesbanken. Het waren niet alleen slagers en vleesverkopers, ze werden ook rijk van de handel in ossen. Die ossen werden met honderden tegelijk uit Jutland naar Zutphen gehaald (vergelijk de transporten van runderen in Noord-Amerika door cowboys) om te worden geslacht of doorverkocht, vooral naar Holland.  

Een veldfles van steengoed uit Siegburg. De veldfles gingen wellicht mee op reis als men ossen ging halen uit het noorden.

Slagersfamilie 

Tegenover de Burgerzaal woonden rond 1475 diverse families die in die vleeshandel actief waren: Evert Celen (Zelle) in Lange Hofstraat 5, Evert Deynck in Lange Hofstraat 7 en zijn broer Wessel Deynck in Kuiperstraat 1. In 1460 kocht Wessel Deynck zijn huis Kuiperstraat 1 van zijn broer Evert die ernaast woonde. Het huis heette toen "Die Swaene". Beide broers waren, net als hun vader Jo Deynck, slager.  

Beerput 

Wessel Deynck liet inpandig in de kelder een beerput maken omdat het terrein direct achter zijn huis in eigendom bleef van zijn broer. In deze beerput, eigenlijk een forse beerkuil in de schone zandige ondergrond, hebben archeologen in 1996 onderzoek gedaan. Ze vonden vooral roodaardewerken vormen, Siegburger steengoedkannen en veldflessen en fragmenten van heiligenbeeldjes.

Bijzonder is de vondst van een grote kookpot van Dieburger aardewerk. Aardewerk uit Dieburg is vrij schaars in ons land. Ook kon Wessel zich dure drinkglazen veroorloven. De grote hoeveelheid slachtafval van vooral runderen wijst op het beroep van Wessel: slager. De datering van de vondsten ligt tussen ca. 1460 en 1500. 

Een deel van de vondsten is nu (en tot het einde van het jaar) te zien in de Burgerzaal in een kleine presentatie over ‘De vleeshandel, de Hanze en Zutphen’. De archeologische vondsten van de vleeshandelaar zijn aangevuld met documenten en verhalen. 

Bron: Stedelijk Museum Zutphen en Erfgoedcentrum Zutphen