Hanzeblog: Albert op de Korenmarkt

| Zutphen Promotie

Het leven van een Zutphense Hanzekoopman

De Hanze lijkt misschien abstract, maar doordat er in het Regionaal Archief Zutphen veel documenten uit die tijd bewaard zijn gebleven, weten we er veel meer over. In het archief worden onder andere brieven van meer dan 500 jaar oud bewaard waardoor we bijvoorbeeld van alles te weten zijn gekomen over de vijftiende-eeuwse Zutphense handelskoopman Albert op de Korenmarkt. Hij was van grote betekenis voor de handel in die tijd. 

Albert werd rond 1400 geboren in de handelsfamilie ‘Op de Korenmarkt’. Deze naam dankt de familie aan de straat. Bekende personen konden namelijk naar hun straat worden vernoemd. De familie bezat een groot huis op de Korenmarkt, dat is nu Groenmarkt 22 en 24.  

Internationale handel 
Albert en zijn broer Willem zetten de handelstraditie van stamvader Roelof voort. Albert vertrok daarvoor in de jaren twintig van de vijftiende eeuw naar Danzig. Daar trouwde hij en kreeg hij kinderen. Mede door zijn activiteiten ontwikkelde de Rijnlandse riviervaart zich tot een sterk onderdeel van de internationale handel in Noordwest-Europa.  

Geld voor de stadsmuur 
De familie genoot rijkdom en succes. In 1444 konden Albert en Willem het stadsbestuur van Zutphen zelfs geld lenen om een nieuwe stadsmuur en de Drogenapstoren te bouwen. In 1456 leende Albert ook geld aan Danzig, om de strijd tussen de Pruisische adel en steden tegen de heerschappij van de Duitse Orde te steunen.  

Met het overlijden van Albert in 1458 (vermoedelijk aan de pest) kwam een eind aan de mannelijke familielijn.  

Over Albert op de Korenmarkt reist dit jaar een tentoonstelling door Zutphen. Gratis toegang.